DZIECI

Pracując z młodymi ludźmi, staramy się przekazać im nie tylko historie zapisane w Piśmie Świętym, wiedzę o Bogu i Jego prawach, ale zarazić ich miłością do Stwórcy, pokazać, jak realny i wspaniały jest On, jak bardzo się o nich troszczy. Chcemy, by przestrzegali Bożych zasad z miłości do Jezusa Chrystusa, a nie ze strachu przed karą, a ze zdobytej wiedzy potrafili korzystać w codziennym życiu.

Grupy wiekowe
Co niedzielę, z wyjątkiem wakacji i ferii zimowych, odbywają się w naszym zborze zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Każdy uczestnik zajęć przydzielony jest do jednej z 6 grup wiekowych. Począwszy od 3 lat do zakończenia szkoły średniej.

Cele nauczania
Głównym celem służby katechetycznej w Kościele Zielonoświątkowym jest poznawanie przez nasze dzieci Boga i Jego prawd oraz praktyczne stosowanie ich w życiu. Zachęcamy je również do wzmacniania więzi z Jezusem, pogłębiania wiary, do regularnego czytania Biblii. Staramy się kształtować postawy wdzięczności i uwielbienia Pana przez wspólną modlitwę i śpiewanie pieśni. Pomagamy w doskonaleniu motywacji i przekonań.

Kształcenie nauczycieli katechetów
odbywa się w ramach studiów wWyższej Szkole Teologiczno-Społecznejw Warszawie.

Kwalifikacje zawodowe
Szczegółowe zapisy o kwalifikacjach nauczycieli religii zielonoświątkowej znajdują się w projekcie porozumienia pomiędzy Naczelną Radą Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz MENiS w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii.

Więcej o Służbie Katechetycznej Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce na:
http://www.katechetyka.pl

Kierownik Punktu Katechetycznego:
Mirosława Dancewicz
mail: mwd72@gazeta.pl