GRUPY DOMOWE

Grupa domowa to miejsce, gdzie decydujesz się na to, by Jezus był Twoim nauczycielem. Tutaj rozpoczynasz swoją podróż z ludźmi, przebywając razem z nimi, ucząc się od nich, czerpiąc z ich doświadczeń i duchowej dojrzałości. Na grupach domowych czytana i analizowana jest Biblia, aby prawdy w niej zawarte praktycznie wprowadzać w życie.

Uczniostwo poprzez grupę domową to bycie ze sobą nawzajem, bycie z ludźmi tam, gdzie oni są. Uczniostwo przynosi przemianę życia, ucząc jak wzrastać w Bogu. Uczy odpowiedzialności w relacjach, służby we wspólnocie i wychodzenia do niezbawionych ludzi. Wzbudza pragnienie, by Ewangelia rozchodziła się na cały świat.

Spotkania grupy domowej przebiegają w rodzinnej atmosferze. Odbywają się przy wspólnym stole, zazwyczaj w domach prywatnych, w różne dni tygodnia. 

„W życiu doświadczamy wielu trudności i samotności. Przekonujemy się ile wysiłku potrzeba włożyć w poszukiwanie relacji i budowanie przyjaźni. Szukając przyjaciela, znalazłam Jezusa i to On postawił na mojej drodze osobę, która zaprosiła mnie do grupy domowej. W grupie czułam się bezwarunkowo akceptowana, wzrastałam duchowo otoczona bezinteresowną serdecznością, w domowej atmosferze. Dziękuję Bogu za to doświadczenie, bo w ten sposób odpowiedział On na moje potrzeby, zatroszczył się o mnie i moją rodzinę. Najcenniejsze jest to, że mogę tym świadectwem dzielić się z innymi, służyć swoim doświadczeniem i budować Jego kościół.”

 

Sylwia Tasiemska

Koordynator Grup Domowych

Kościoła Zielonoświątkowego w Poznaniu

sylwia.tasiemska@gmail.com