MŁODZI DLA JEZUSA

Projekt „Młodzi dla Jezusa” zainicjowany został w naszym kościele we wrześniu 2020 roku. Celem nadrzędnym jest współpraca z rodzicami w budowaniu charakteru dzieci bożych u naszych pociech oraz pokazanie, że najmłodsi są kościołem i mogą też troszczyć się o innych według ich potrzeb. Wierzymy, że mamy wpływ na to jak silny będzie kościół przyszłości już teraz, właśnie poprzez kształtowanie przyszłego pokolenia. Założenia projektu zostały wypracowane w grupie nauczycieli, wierzymy że z inspiracji Ducha Świętego.

Nie chcemy ograniczać kościoła dziecięcego do teoretycznego poznawania historii i prawd biblijnych – chcemy pomóc rodzicom w kształtowaniu postaw dzieci. W tym pomaga nam opracowany indeks dwunastu postaw. Mimo podziału na grupy wiekowe dopuszczamy różnorodność wiekową w wybranych formach zajęć – dzieci starsze mogą wtedy pomagać młodszym i uczyć się odpowiedzialności. Wykorzystujemy przez to naturalną chęć młodszych dzieci do obserwowania i naśladowania starszych oraz chęć starszych dzieci do uczenia młodszych.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z nami lub porostu przyjdź i zobacz!

Koordynatorzy:

Hanna Buczkowska hannabuc@ump.edu.pl 

Sylwia Tasiemska sylwia.tasiemska@gmail.com