PASTOR

Pastorem naszego Kościoła od 1991 r. jest Piotr Wisełka.

Jest absolwentem Akademii Rolniczej w Poznaniu. Po studiach przez 10 lat pracował w rolnictwie. Odebrał jednak powołanie do służby w Kościele – ono sprawiło, że nie prowadzi już tradycyjnej owczarni, lecz zajął się duszpasterstwem. Swoje wykształcenie teologiczne zdobył w Chrześcijańskim Instytucie Biblijnym w Warszawie. Uzyskał też tytuł magistra teologii w TCM International Institute w Heiligenkreuz w Austrii.

W jego służbie szczególne miejsce zajmuje duszpasterska posługa w więzieniach, którą sprawuje wraz z kilkoma osobami ze zboru od 1995 r. W 2000 r. został krajowym dyrektorem Misji Więziennej Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce.

O swojej wizji Kościoła jako miejsca, w którym prowadzi się ludzi do dojrzałości w Chrystusie oraz wyposaża do tego, by mogli służyć innym, mówi z niezmiennym entuzjazmem. Ostatnie lata to szczególny okres w życiu wspólnoty, tym samym jest on wyjątkowy dla jej pastora. Zbór nie użytkuje już baraku przy ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu, w którym spotykał się przez 26 lat. W 2019 r. rozpoczął budowę nowej, swojej własnej siedziby, przy ul. Piątkowskiej 167. Będzie się nazywać Centrum Inicjatyw Chrześcijańskich.

Budowa wymaga dużego zaangażowania i poważnych nakładów finansowych.W tak ważnym okresie pastor widzi dwa wyzwania i chce wraz z liderami i całym zborem im sprostać. Pragnie zachować równowagę pomiędzy budowaniem z cegły i budowaniem wspólnoty żywych kamieni (1 Ptr 2,5). Pragnie też, aby Centrum Inicjatyw Chrześcijańskich, podobnie jak barak przy ul. Grunwaldzkiej, służyło nie tylko zborowi zielonoświątkowemu, ale wielu poznańskim wspólnotom ewangelikalnym w realizacji ich przedsięwzięć.

Pastor Piotr ma żonę Teresę i dwie córki Monikę i Patrycję oraz wnuka Philipe i wnuczkę Chloe.

Dane kontaktowe:

e-mail: wiselka@pastor.pl

DSCF4122