PASTOR

Pastorem naszego kościoła od roku 1991 jest Piotr Wisełka. Jest absolwentem Akademii Rolniczej w Poznaniu. Po studiach 10 lat pracował w rolnictwie. Odebrał jednak powołanie do służby w kościele, nie prowadzi już tradycyjnej owczarni, lecz zajął się duszpasterstwem. Swoje wykształcenie teologiczne zdobył w Chrześcijańskim Instytucie Biblijnym w Warszawie. Uzyskał też tytuł magistra teologii w TCM International w Heligenkreuz w Austrii.

W jego służbie szczególne miejsce zajmuje posługa w więzieniach, którą prowadzi wraz z kilkoma osobami ze zboru od 1995 roku. W 2000 roku został krajowym Dyrektorem Misji Więziennej Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce.

Jego wizją dla kościoła jest prowadzić ludzi do dojrzałości w Chrystusie oraz wyposażać wiernych do tego, by mogli służyć innym.
Wierzy, że uczniostwo jest drogą rozwoju kościoła.

Co to oznacza?
To znaczy, że kościół jest silny i stabilny i stale się rozwija.
A co to oznacza?
To znaczy, ze silny kościół, nie istnieje w oderwaniu od społeczeństwa. Będzie wpływał na społeczeństwo, dzięki czemu społeczeństwo będzie przezwyciężało swoje problemy i dylematy…

Wierzy też, że Kościół Zielonoświątkowy nie jest jedyną wspólnotą prowadzącą do poznania Pana Jezusa. Chce akceptować i współpracować ze wszystkimi, którzy głoszą dobrą nowinę o zbawieniu i życiu według Bożych zasad.

Pastor Piotr ma żonę Teresę i dwie córki Monikę i Patrycję.

Dane kontaktowe:
e-mail: wiselka@pastor.pl
tel. 61 867 47 92

wiselka_pastor