SŁUŻBA MUZYCZNA

Bóg w Swojej wielkiej miłości i hojności obdarowuje nas różnorodnymi talentami i umiejętnościami, przez które pragnie objawić Swoją wielkość w Kościele.

Wdzięczni Jemu za to chcemy składać codziennie u Jego stóp wszystko, co mamy, aby miła woń chwały i wdzięczności płynęła tylko dla Niego.

Jako grupa uwielbiająca pragniemy, aby nasza usługa prowadziła wszystkich do spotkania z Bogiem w Duchu Świętym w imieniu Jezusa Chrystusa, ponieważ tylko bliskość z Nim, osobista więź z Jezusem prowadzi do czystego, świętego, spełnionego i zwycięskiego życia w Bogu. Pragniemy, aby „na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca”.

Bez Niego jesteśmy tylko muzykami-amatorami, z Nim jesteśmy chwalcami Boga Najwyższego, bez Niego możemy podobać się ludziom, z Nim możemy dotykać nieba i mieć udział z zastępami aniołów w wiecznej chwale, tak realnej dla tych, którzy wierzą.

Naszym dążeniem jest sporządzenie „kadzidła”, miłej woni dla Pana według Jego serca:
,,A kadzidła, które sporządzisz według tego składu, nie sporządzajcie dla siebie. Dla ciebie będzie to święte, poświęcone tylko dla Pana”.

Czynimy to poprzez szukanie Jego bliskości w Słowie, modlitwie, uwielbieniu, przez rozwijanie naszych zdolności w grze na instrumentach, śpiewie, miłości, szacunku i akceptacji siebie nawzajem, a przede wszystkim przez wydawanie owocu w podążaniu za Jego Słowem i Duchem.

Zapraszamy wszystkich kochających Boga do kosztowania Bożej obecności, bo ,,lepszy jeden dzień w przedsionkach Pana niż gdzie indziej tysiąc”.

Lider uwielbienia:
Karolina Rogala
e-mail: liderkaro@gmail.com