CICH

DLACZEGO Centrum Inicjatyw Chrześcijańskich CICH?

W budynku oprócz typowej działalności kościelnej chcemy prowadzić następująceaktywności:
– Praca z młodzieżą
– Punkt terapii uzależnień
– Pomoc byłym więźniom
– Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych i byłych więźniów
– Chrześcijańskie poradnie terapeutyczne
–  Propagowanie kultury – koncerty, kluby itp.
–  Udzielanie pomieszczeń dla wspólnot innych narodów np. Ukraina, Nigeria…
–  Wsparcie modlitewne dla rodzin pacjentów pobliskich szpitali
–  Organizowanie regionalnych konferencji chrześcijańskich

CICH – powinien być nowoczesnym budynkiem, ale zarazem prostym
i funkcjonalnym
CICH będzie pierwszym większym obiektem w Poznaniu należącym do
ewangelicznej wspólnoty
Jeżeli część pomieszczeń mogłaby być wykorzystana komercyjnie, to bardziej zależynam na wpływie chrześcijaństwa na życie miasta niż na zdobyciu środków
finansowych

Minimalny koszt budowy obiektu to 2,5 mln PLN (600 000 Euro).

Centrum Inicjatyw Chrześcijańskich - postępy prac

Wsparcie

wsparcie

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT BUDOWY ZNAJDZIESZ NA NASZYM KANALE FACEBOOK-owym CICH-u