KIM JESTEŚMY?

Nasz Kościół to ludzie żyjący w Poznaniu i jego okolicy. W każdym wieku, z różnych środowisk, o różnym wykształceniu, rozmaitych zawodów. I choć jesteśmy tak różni, jest coś, co nas łączy – to miłość do Jezusa.

Nie uważamy się za chrześcijan lepszych od innych, raczej za takich, którzy przekonali się, że codzienne naśladowanie Jezusa Chrystusa to coś o wiele głębszego niż tylko porządne życie, tradycyjna przynależność do Kościoła czy przeświadczenie o wyjątkowości swojego wyznania.

Kiedyś żyliśmy daleko od Boga. Jak większość ludzi wierzyliśmy w Jego istnienie, jednak nie znaliśmy Go osobiście. Był obcy i odległy. Jednak Boża miłość zmieniła nas, poznaliśmy Go jako Boga bliskiego nam. Zrozumieliśmy, że w pełni wartościowe życie nie zależy od religijności czy rytuałów, ale od osobistej relacji z Bogiem.

Chrześcijaństwo jest dla nas nie tyle religią, co sposobem życia, trudnym, ale możliwym, jedynie słusznym i zaspokajającym najgłębsze potrzeby człowieka. Właśnie dlatego na podstawie nauki Biblii i z pomocą Ducha Świętego chcemy budować swoją wiarę i miłość, tak aby przejawiały się one podczas naszych nabożeństw i w codziennym życiu. Tak funkcjonuje Kościół Jezusa Chrystusa. Tworzą go ludzie, którzy kochają Boga. Kościół bowiem nie jest budowlą wzniesioną przez ludzi – są nim osoby wierzące w Pana Jezusa.

Zawdzięczając tak wiele Chrystusowi, uważamy za swój przywilej, a zarazem i
obowiązek dzielić się z innymi tym, co On dla nas uczynił.