Kim jesteśmy?

Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł po to, aby Mu służono,
lecz aby służyć i oddać swoje życie jako okup za wielu. 

(Ewangelia wg. Marka 10.45)

Nasz kościół to ludzie. Ludzie żyjący w Poznaniu i jego okolicach. W każdym wieku, z różnych środowisk, z różnym wykształceniem, różnych zawodów. I choć jesteśmy tak różni, jest coś co nas łączy – to miłość do Jezusa. Każdy z nas, gdzieś, kiedyś, indywidualnie doświadczył osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem, na Jego miłość odpowiedział swoją miłością i to zmieniło nasze życie.

Jezus uratował nas poprzez swoją śmierć. Jezus nas podniósł, dał nadzieję, pokazał jak żyć z Nim na co dzień. Doświadczamy jego cudownej łaski każdego dnia i wierzymy, że nie jest ona zarezerwowana tylko dla „pobożnie żyjących”. Przeciwnie – Jezus przyszedł zbawić to, co zginęło. Każdy dla Niego jest cenny i to ogłaszamy. On jest Miłością, i mamy odwagę nie tylko żyć dla Tej Miłości, ale także obdarzać Nią drugiego człowieka.

Żyjemy w tym mieście i modlimy się do Boga o pomyślność dla jego mieszkańców. Prosimy Jezusa o to, aby nasze rodziny, znajomi, sąsiedzi doświadczyli Jego mocy, która płynie ze zmartwychwstania i radości z przebaczenia grzechów. Wierzymy, że On jest odpowiedzią dla każdego człowieka, więc także dla Ciebie.

Spotykamy się na nabożeństwach, aby wspólnie chwalić Boga. Czytamy Biblię, bo jest dla nas drogowskazem, fundamentem, na którym chcemy budować nasze życie. Modlimy się z wiarą, oczekując Bożego działania. Zapytasz: po co to wszystko? Spotkaj się z Jezusem, a poznasz odpowiedź.
Zapraszamy na nasze niedzielne nabożeństwa, na których chwalimy Zmartwychwstałego.
A jeśli brak ci odwagi by przyjść, napisz do nas: wiselka@pastor.pl