KONTAKT

 

 

ul. Przemysłowa 48 a

Niedziela, godz. 10:00 – nabożeństwo główne

Biuro kościoła:

ul. Przemysłowa 48 a

61-541 Poznań

Adres do korespondencji:

Kościół Zielonoświątkowy

Zbór w Poznaniu

ul. Piątkowska 167 

UP Poznań 56

Skrytka pocztowa 12

60-660 POZNAŃ

Konto bankowe: 37 1020 4027 0000 1302 0308 7418

Konto na nowy budynek: 27 1020 4027 0000 1802 1297 1653