MISJA WIĘZIENNA

Wierzymy, że Jezus wyzwala także jeńców – więźniów osadzonych w zakładach karnych, którzy często pogubieni w życiu tylko w Bogu mogą znaleźć prawdziwe wyzwolenie.

„Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody…” – Mateusz 28:19

W Polsce w około 150 jednostkach penitencjarnych przebywa około 80 tysięcy więźniów. W tym około 3,5 tysiąca to kobiety.

Kiedy Pan Jezus mówi – czyńcie uczniami wszystkie narody, uważamy, że mówi także wszystkie grupy społeczne, zawodowe i również więźniów. Innym razem Pan Jezus mówi, byłem w więzieniu przychodziliście do mnie. Uważamy za nasz przywilej odwiedzanie więźniów i głoszenie im dobrej nowiny.

Pastor zboru jest kapelanem więziennym w Zakładzie Karnym w e Wronkach oraz w Areszcie Śledczym w Poznaniu. Z pastorem współpracuje grupa wolontariuszy oraz członkowie Towarzystwa Gedeonitów. Zbór powołał dwie siostry do służby kapelana w więzieniach dla kobiet w Środzie Wielkopolskiej i Pobiedziskach.

W pracy z więźniami wykorzystywane są wszystkie możliwe metody: spotkania grupowe indywidualne, nabożeństwa i grupy studium biblijnego, warsztaty i koncerty.

Kontakt:
Pastor Piotr Wisełka: wiselka@pastor.pl
Monika Kosicka: radosna_tworczosc@interia.pl tel. 505 183 386
Katarzyna Prończuk: katarzyna.pronczuk@gmail.com