SŁUŻBA WIĘZIENNA

Wierzymy, że Jezus wyzwala także jeńców – więźniów osadzonych w zakładach karnych, którzy często pogubieni w życiu tylko w Bogu mogą znaleźć prawdziwe wyzwolenie.

„Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody…” – Mateusz 28:19

Jako „wszystkie narody” rozumiemy każdą grupę społeczną – wszystkich zamieszkujących terytorium naszego kraju – również osoby osadzone. Całkowita liczba osadzonych w polskich więzieniach na dzień 04 stycznia 2010 roku osiągnęła poziom 83791 osób. To bardzo dużo! Stąd nagląca konieczność docierania do tego środowiska, gdzie stwardniałe serce może zmienić tylko przyjęcie miłości i łaski Pana naszego Jezusa Chrystusa.

W jaki sposób realizujemy to posłannictwo?
Słałą opieką naszego zboru objęty jest Zakład Karny we Wronkach oraz Areszt Śledczy w Poznaniu.
Nasza służba wśród skazanych wyraża się poprzez:
– organizowanie nabożeństw,
– studium biblijne w grupach,
– koncerty,
– poradnictwo indywidualne.

We Wronkach odbywają się stałe, cotygodniowe spotkania prowadzone przez Pastora Piotra Wisełkę, który pełni też funkcję Naczelnego Kapelana – Dyrektora Służby Więziennej w Polsce.
W poznańskim Areszcie Śledczym organizowane są głównie indywidualne spotkania.
Zachęcamy do zapoznania się ze świadectwem byłego więźnia – Irka, które dowodzi, że dla Boga nie ma nic niemożliwego.

Lider misji więziennej:
Pastor Piotr Wiesłka
e-mail: wiselka@pastor.pl
tel. 61 867 47 92